Obstakels overwinnen: Een gids voor het starten met hemodialyse thuis

14 februari 2024

aandeel

De overstap naar hemodialyse thuis kan een levensveranderende beslissing zijn, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. In ons derde artikel geven we een informatieve gids voor patiënten en hun familie over hoe te beginnen met hemodialyse thuis. We bespreken de benodigde apparatuur, training en ondersteuning die nodig is voor een soepele overgang. Ontdek de stappen om te beginnen aan deze reis naar meer onafhankelijkheid in de nierzorg.

Hemodialyse thuis biedt een paradigmaverschuiving in de behandeling van nieraandoeningen en biedt patiënten de flexibiliteit en het comfort van dialyse in de vertrouwde omgeving van hun eigen huis. De overgang vereist echter zorgvuldige planning en voorbereiding. Hier volgt een handleiding voor het starten met hemodialyse thuis:

 1. Beoordeling en geschiktheid:

Voordat patiënten met hemodialyse thuis beginnen, ondergaan ze een grondig onderzoek om te bepalen of ze in aanmerking komen. Factoren zoals de algehele gezondheid, de thuisomgeving en het vermogen van de patiënt om de behandeling zelfstandig of met hulp van een zorgverlener uit te voeren, worden overwogen. Een gezamenlijk besluitvormingsproces waarbij het zorgteam, de patiënt en de familie betrokken zijn, is van cruciaal belang.

 1. Training:

Training is een cruciaal aspect bij het succesvol starten van hemodialyse thuis. Patiënten en hun verzorgers krijgen uitgebreide training in het bedienen van de hemodialysemachine, het beheren van voorraden en het naleven van infectiecontroleprotocollen. Deze training vindt meestal plaats in een klinische omgeving, zodat mensen goed voorbereid zijn op thuisbehandeling.

 1. Apparatuur instellen:

De volgende stap is het installeren van de benodigde apparatuur thuis. Dit omvat de hemodialysemachine en de opslag voor benodigdheden. Het creëren van een speciale en schone ruimte voor de behandeling is essentieel. Het zorgteam helpt ervoor te zorgen dat de thuisomgeving voldoet aan de specifieke vereisten voor een veilige en effectieve dialyse. De huidige hemodialysesystemen voor thuis vereisen ook de installatie van een waterbehandelingssysteem in de huizen. Dit is niet nodig met het Neokidney hemodialyseapparaat.

 1. Ondersteuning voor verzorgers:

Veel mensen die thuis hemodialyse ondergaan, hebben baat bij de steun van een zorgverlener. Dit kan een familielid zijn of een opgeleide professional. Zorgverleners spelen een cruciale rol bij het assisteren bij de behandeling, het bieden van emotionele steun en het voorbereid zijn op noodsituaties. Open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheden zijn belangrijke onderdelen van een succesvolle samenwerking tussen zorgverlener en patiënt.

 1. Routinematig onderhoud:

Regelmatig onderhoud van de hemodialysemachine en het waterbehandelingssysteem is van vitaal belang voor de veiligheid en werkzaamheid van de huidige thuisbehandeling. Neokidney is niet afhankelijk van een waterbehandelingssysteem. Daarom worden de kosten en het ongemak van het plannen van regelmatig onderhoud van de waterbehandeling vermeden. Patiënten en zorgverleners krijgen training over routineonderhoudstaken, zodat de apparatuur optimaal functioneert. Er wordt een onderhoudsschema opgesteld en indien nodig wordt technische ondersteuning geboden.

 1. Bewaking en rapportage:

Patiënten moeten hun gezondheid actief in de gaten houden en ongewone symptomen of problemen melden aan hun zorgteam. Regelmatige controles met het zorgteam worden gepland om de voortgang van de behandeling te beoordelen, instellingen aan te passen indien nodig en eventuele problemen te bespreken. Systemen voor monitoring op afstand kunnen ook worden gebruikt om de real-time communicatie tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren.

 1. Medicatiebeheer:

Naast de technische aspecten van hemodialyse thuis, krijgen patiënten ook voorlichting over medicatiebeheer. Dit omvat het begrijpen en opvolgen van voorgeschreven medicatie in verband met de nierziekte en andere bijkomende aandoeningen. Het aanhouden van een consistente medicatieroutine is cruciaal voor het algehele succes van de behandeling.

 1. Voorbereid zijn op noodsituaties:

Het hebben van een uitgebreid plan voor noodgevallen is een fundamenteel aspect van hemodialyse thuis. Patiënten en zorgverleners krijgen voorlichting over mogelijke noodscenario's, zoals stroomuitval of apparatuurstoringen, en hoe ze effectief kunnen reageren. Toegang tot hulpdiensten en duidelijke communicatieprotocollen worden opgesteld om een snelle reactie te garanderen wanneer dat nodig is.

Starten met hemodialyse thuis vereist toewijding, educatie en samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en het zorgteam. Deze overgang stelt mensen niet alleen in staat om controle te krijgen over hun behandeling, maar opent ook de deur naar een flexibeler en bevredigender leven. Als patiënten aan deze reis beginnen, blijven voortdurende ondersteuning en voorlichting cruciaal voor succes op de lange termijn bij het thuis omgaan met nieraandoeningen.

 

Referenties:

 1. Nationale Nierstichting. (n.d.). Hemodialyse thuis. Opgehaald van https://www.kidney.org/atoz/content/homehemo
 2. Mehrotra, R., & Agarwal, A. K. (2016). Keuze van dialysemodaliteit. Opgehaald van https://www.kidney.org/atoz/content/homehemo
 3. Marshall, M. R., & Hawley, C. M. (2017). Hemodialyse thuis: Voordelen en risico's. UpToDate. Opgehaald van https://www.uptodate.com/contents/home-hemodialysis-benefits-and-risks
 4. MacNeill, S. J., & Ford, J. A. (2015). De uitdagingen van thuishemodialyse: een narratieve review. BMC Nephrology, 16(1), 172. https://doi.org/10.1186/s12882-015-0166-5
 5. Perl, J., & Dember, L. M. (2020). Hemodialyse toereikendheid. UpToDate. Opgehaald van https://www.uptodate.com/contents/hemodialysis-adequacy
 6. Wong, B. (2019). Hemodialyse thuis: Een handleiding voor patiënten. Amerikaanse Vereniging van Nierpatiënten. Opgehaald van https://aakp.org/wp-content/uploads/2019/12/AAKP-Patient-Guide-to-Home-Hemodialysis.pdf
Auteur: Gaëtan Pannetier